کنترل، تضمین کیفیت و آزمایشگاه

آزمایشگاه به عنوان بازوی اصلی شرکت حمید صنعت فرد همواره نقش مهمی در طراحی و توسعه محصولات جدید و همچنین کنترل کیفیت محصولات در حال تولید شرکت دارد.

این مجموعه به کمک تجهیزات مدرن و اختصاصی خود که در بسیاری از موارد در ایران منحصر به فرد می‌باشد قادر به انجام آزمون‌های مختلف بررسی مواد اولیه فرایندها و محصولات نهایی تولیدی و طراحی شده می‌باشد. بسیاری از تجهیزات این آزمایشگاه و آزمون‌های مرتبط با آن توسط واحدهای مهندسی و آزمایشگاه شرکت ساپکو و سازه گستر تایید شده است. استانداردها و موارد استفاده از این واحدها عبارت است: KES , PSA , ISIC , ISO پرسـنل متخصص این واحد دارای تایید صلاحیت از موسسه استاندارد ایران و سایر مراجع تایید صلاحیت می‌باشد.

سیستم‌های استقرار یافته و افتخارات كسب شده در شركت حميد صنعت فرد عبارتند از:

۱۳۸۱
استقرار و اخذ گواهی‌نامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001 از شركت DQS آلمان
۱۳۸۱
۱۳۸۱
استقرار و اخذ گواهی‌نامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO/TS 16949 از شركت DQS آلمان
۱۳۸۱
۱۳۸۵
اخذ پروانه بهره‌برداری توليد محصولات
۱۳۸۵
۱۳۸۶
عضویت در انجمن سازنگان قطعات و مجموعه‌های خودرو
۱۳۸۶
۱۳۸۸
اخذ گريد B از شركت سازه گستر سايپا
۱۳۸۸
۱۳۸۸
كسب مقام سوم در حوزه طراحی و مهندسی و دريافت لوح تقدير از شركت سازه گستر سايپا
۱۳۸۸
۱۳۹۰
كسب امتياز ۶۵۳ در ارزيابی رتبه‌بندی سازنگان مگا موتور براساس مدل MFQM
۱۳۹۰
۱۳۹۲
كسب عنوان واحد نمونه و ممتاز صنعتی سال ۱۳۹۲ استان تهران از مجتمع سراسری هيئت امناء شهرک‌های صنعتی استان‌ها
۱۳۹۲
۱۳۹۲
اخذ گريد B+ از شركت سازه گستر سايپا
۱۳۹۲
۱۳۹۲
كسب عنوان واحد نمونه سال ۱۳۹۲ استان تهران از سازمان صنايع كوچک و شهرک‌های صنعتی ايران
۱۳۹۲
۱۳۹۳
دريافت لوح تقدير از شركت طراحی، مهندسی، ساخت و تامين اقلام ايده خودرو (متا خودرو)
۱۳۹۳
۱۳۹۳
لوح تقدير از سازمان‌صنايع كوچک و شهرک‌های صنعتی ايران برای حفظ محيط زيست و گسترش فضای سبز
۱۳۹۳
۱۳۹۴
اخذ گريد A از شركت سازه گستر سايپا
۱۳۹۴
۱۳۹۴
اخذ گريد B+ از شركت مگاموتور
۱۳۹۴
۱۳۹۴
اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری فرآورده فیلتر روغن پژو ۲۰۶
۱۳۹۴
۱۳۹۵
اخذ گريد B0 از شركت ساپکو
۱۳۹۵
۱۳۹۵
اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری فرآورده فیلتر گاز CNG
۱۳۹۵
۱۳۹۶
استقرار و اخذ گواهی‌نامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد IATF 16949 از شركت DQS آلمان
۱۳۹۶
۱۳۹۷
اخذ گريد A+ از شركت سازه گستر سایپا
۱۳۹۷
۱۳۹۸
اخذ گرید A از شركت مگاموتور
۱۳۹۸
۱۳۹۸
اخذ گواهی تاییدیه ایمنی شرکت مگاموتور
۱۳۹۸
۱۳۹۹
اخذ گرید B از شركت ساپکو
۱۳۹۹

میانگین PPM خارجی