خط مشی

شرکت حمید صنعت فرد با ماموریت تولید قطعات و مجموعه‌های خودرویی برای ایجاد رضایت‌مندی وحفظ مشتریان وهمچنین تامین منافع ذی‌نفعان سازمان، سیستم مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استاندارد IATF 16949:2016 و ISO 9001: 2015 و الزامات مشتریان سازمان SQR ، ISSR ، QIP و همچنین الزامات لجستیکی با اعتقاد و پایبندی به اصولی مانند سیاست ضد ارتشاء، اصول رفتاری مناسب در محیط کار و برخورد با همکاران، سیاست اخلاقی عدم افشاگری و کسب و اشتراک‌گذاری دانش و تجربه سازمانی فراگرفته شده، پایه‌گذاری نموده و بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر و اثر بخشی آن فراهم آورده است، تا از دستیابی به اهداف زیر اطمینان حاصل نماید :

 ارتقاء سطح کیفیت محصولات تولیدی 
 ارتقاء ایمنی محصول
 ارتقاء ایمنی پرسنل، بازدیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات و خدمات سازمان
 ارتقاء و بهبود زمان تحویل به موقع محصولات تولیدی به مشتریان 
 بالابردن قابلیت تغییرات مهندسی جهت افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات
 توسعه بازار و نفوذ دربازارهای جدید با درنظر داشتن نیازمندی های حال و آینده مشتریان
 افزایش صلاحیت علمی وعملی کارکنان و توسعه فرهنگ کیفیت درسازمان 
 افزایش رضایتمندی مشتریان 
 افزایش انگیزش کارکنان
 افزایش میزان فروش محصولات
 افزایش بازدهی بهره‌وری
 بالابردن راندمان کاری تولید با پیاده سازی روش‌ها و متدهای روز تجهیزات و برنامه‌ریزی
 بهبود مستمر کلیه فرایندها
 هدف گذاری برای کاهش ضایعات تا رسیدن به ضایعات صفر
 توسعه مدیریت منابع مالی در زنجیره تامین
 رعایت حقوق ذینفعان از جمله مشتریان، سهامداران، تامین کنندگان، کارکنان و بهبود تعامل با آنان 
 ترویج تفکر بر پایه کاهش ریسک در سازمان و پایش مداوم عوامل درون و برون سازمانی موثر بر تحقق اهداف کلان سازمان و بهبود مستمر
 بکارگیری موثرامکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و بهینه سازی و به روزآوری آنان 
 ترویج فرهنگ ایمنی و رعایت الگوهای زیست محیطی و تعهد به پیشگیری از آلودگی‌های زیست محیطی وحوادث ناشی از کار، از طریق شناسایی و کنترل کلیه ریسک‌های زیست محیطی و ایمنی و بهداشت به منظور صیانت از منابع انسانی و طبیعی
 بهبود شرایط ایمنی و بهداشت حرفه‌ای سیستم‌ها، فرایندها، فعالیت‌ها، تجهیزات و منابع انسانی به منظور تعهد به پیشگیری از صدمات و بیماری های شغلی در سازمان 
 اعتقاد راسخ به فرایند رسیدگی شکایات مشتریان در راستای جلب اعتماد و وفاداری آنان

کارکنان دلسوز، متعهد و آموزش دیده که با ارزش‌ترین سرمایه‌های شرکت به شمار می‌روند، پشتیبان ما در تحقق اهداف سازمان هستند.

ما به افکار و ایده‌های کارکنان احترام گذاشته و با ایجاد و توسعه روحیه کارگروهی درسازمان، زمینه را جهت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها فراهم می سازیم.

این خط مشی از طریق آموزش‌های لازم به همکاران، در کلیه سطوح شرکت منتقل شده و به منظور حصول اطمینان از تداوم آن با مقاصد سازمانی و هماهنگی با اهداف سازمان، به صورت سالیانه بررسی و درصورت نیاز بازنگری می‌گردد.